San-kyu

San-kyu: 3e kyu, bruin

Kihon waza
Tsuki to uke waza.
. Shuto uke
. Junzuki
. Gyakuzuki
. Kette gyakuzuki
. Gyakuzuki no tsukkomi
. Kette gyakuzuki no tsukkomi
. Tobikomizuki
. Tobikomi nagashizuki

Keri waza.
. (Surikomi) Maegeri
. (Okuri ashi) Sokutogeri
. (Tsugi ashi) Mawashigeri
. (Tsugi ashi) Ura-mawashigeri
. Ushirogeri chudan
. Kaiten ura-mawashigeri

Renzoku waza
. Ushiro okuri ashi naiwan nagashi uke – ushirogeri – shuto uchi – gyakuzuki
. Mawashigeri gedan – kaiten ura-mawashigeri – gyakuzuki – nagashi junzuki
. Tsugi ashi sokugeri – jodan nagashi junzuki – soto okuri ashi mawashigeri – kekaeshi sokutogeri fumikomi – tate uraken uchi – gyakuzuki

Kata
. Pinan godan                     . Kushanku

Sanbon gumite, keri uke
. Gedan nagashi uke – sokutogeri – gyakuzuki
. Ryōte awase nagashi uke – jodan shotei nagashi uchi – hizageri – chidori ashi atama gaeshi – gyakuzuki

Ippon gumite
. Harai nagashi uke + jodan nagashi junzuki – naiwan nagashi uke + chudan tate ken gyakuzuki
. Otoshi kake nagashi uke – maegeri – jodan shotei zuki – tate ken gyakuzuki + kuzushi

Goshin waza
. Shime/tuite waza             . Kata waza

Jiyu gumite
. Shiai kumite