Wado Ryu lesonderdelen

DSC_0210-1 Karate A&E+tag

 

Conditie
Aan de opbouw van de basisconditie wordt veel aandacht besteed. Vooral flexibiliteit en ontspanning zijn onmisbaar om snelheid en kracht te kunnen ontwikkelen in de bewegingen. Met specifieke oefeningen wordt het lichaam geschikt gemaakt voor het rijke arsenaal van technieken.

Basistechnieken
De basistechnieken (kihon) worden afzonderlijk en in combinaties (renzokuwaza) aangeleerd. In de basistraining worden deze technieken geperfectioneerd.

Kata
Kata worden wel de encyclopedie van het karatedo genoemd. Het is een didactisch hulpmiddel in de vorm van solo oefeningen: in een vaste, logische reeks van verdedigings- en aanvalstechnieken worden denkbeeldige tegenstanders uitgeschakeld. De technische en tactische inzichten, die aan kata ten grondslag liggen, zijn het resultaat van vaak eeuwen martiale ervaring. De applicaties van de solo kata worden weer beoefend en bestudeerd in de vorm van partneroefeningen.

Kumite
Het onderdeel kumite speelt een grote rol in het Wado Ryu en betekent letterlijk ‘ontmoetende handen’. Het bestaat uit aanval en verdediging met partner. Dit kan in de vorm van het vrije gevecht of als een kata voor twee personen. Ook wanneer de technieken zijn voorgeschreven, moet kumite echter met dezelfde spirit worden uitgevoerd als een echt gevecht. Een specifiek onderdeel is idori, een kumite beoefend vanuit de zithouding op de onderbenen. Populair is het wedstrijdkarate, het zogenaamde shiai kumite.

Vastpakken, werpen en grondtechnieken
Behalve verdedigingen tegen trap-, slag- en stoottechnieken leert het Wado Ryu ook verdedigingen tegen vastpakken. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan worpen en grondtechnieken, waarmee een tegenstander op de grond geneutraliseerd kan worden.

Wapenverdedigingen
Verdedigingen tegen aanvallen met wapens zijn onderdeel van het curriculum voor gevorderden. Dit betreft vooral het bestuderen van verdedigingsprincipes tegen de meer traditionele wapens, zoals het mes, de stok en het Japanse zwaard.

Tanto dori.
Tanto dori, klassieke mesverdediging.

Oefenvormen

Kata, solo vormen   

 • Kihon kata
 • Pinan shodan
 • Pinan nidan
 • Pinan sandan
 • Pinan yondan
 • Pinan godan
 • Kushanku
 • Naihanchi
 • Seishan
 • Chinto
 • Bassai
 • Wanshu
 • Niseishi
 • Jion
 • Jitte
 • Rohai

Kumite (kata), partner vormen

 • Ippon kumite (enkelvoudige aanval)
 • Sanbon kumite (drievoudige aanval)
 • Ohyo kumite (partner vormen, die zijn ontwikkeld vanuit het jiyu kumite)
 • Jiyu kumite (vrije vorm)
 • Shiai kumite (wedstrijd vorm)
 • Kihon kumite (basis principe vormen)
 • Goshin jutsu (verdediging tegen vastpakken)
 • Tanbo dori (verdediging tegen de korte stok)

Koryu kumite

 • 36 Kumite kata (principe vormen)
 • Idori (klassieke verdedigingsvormen zittend)
 • Tanto dori (klassieke mesverdedigingen)
 • Shinken shiraha dori of tachi dori (klassieke zwaardverdedigingen)

Etiquette, veiligheid en dojo gedrag

Zie artikel ‘Reishiki’.